บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2491
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
660,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
12,122,389,754.50 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
3,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาอุปกรณ์ใช้ในการทำงาน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-287-8596
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
วิริยะ จริยวิทยานนท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองการผลิตและซ่อมบำรุง
เบอร์ติดต่อ
02-287-8596