บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
KING FISHER HOLDINGS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2515
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
4,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าที่บรรจุใหม่มีฟังก์ชั่นมากขึ้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
พัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
127/27 ชั้น 22 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี(รัชดาภิเษก) ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
034-419-888
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
กรรนิการ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
034-419-888