บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
THAI EDIBLE OIL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2520
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
139,800,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,073,684,973.16 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
130 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และแอปพลิเคชั่น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
3366/6-8 ถนนพระราม 4 คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-249-9348-52 Ext.2044
02-394-0356-7
โทรสาร
02-249-4614
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-249-9348-52 Ext.2044
02-394-0356-7