บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
KENYAKU (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practise : GMP)จากคณะกรรมการอาหารและยาและยังได้รับมาตรฐาน Halal จากคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคและคู่ค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2522
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
239,398,954 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
142 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
90 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
02-542-1277 Ext.9
โทรสาร
02-542-1285
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
กัญรดา ปัญญาธนพร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและการขาย
เบอร์ติดต่อ
02-542-1277 Ext.9