บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
PACIFIC SEEDS (THAI) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน

รายละเอียดบริษัท

เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพันธุ์ข้าวโพดเขตร้อน

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2524
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติ
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
148 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัยเพื่อสร้างสายพันธุ์ข้าวโพดใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้วิธีการ Double Haploid ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
โทรศัพท์
036-266-316-9
โทรสาร
036-266-508
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
มนตรี คงแดง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
036-266-316-9
081-824-1688