บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด
INTERINK COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

หมึกพิมพ์และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ครบวงจร

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2527
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
214,632,629.82 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
150 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
หมึกพิมพ์ชนิดใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ซื้อเครื่องจักร และเพิ่มกระบวนการผลิต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
15 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-11 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
038-828-454
080-644-4286
โทรสาร
038-574-287
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วัฒนา ดอนจักร์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ
038-828-454
080-644-4286