บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
CHAO KHUN AGRO PRODUCTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

HIGH FRUCTOSE SYRUP, HIGH MALTOSE SYRUP, LIQUID DEXTROSE, GLUCOSE SYRUP

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2527
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
130,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,168,161,964 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
350 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงกระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
44 หมู่ที่ 2 ถนนอดิเรกสาร สองคอน แก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์
036-251-935
โทรสาร
036-251-933
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สุรัสวดี
ตำแหน่ง
QUALITY MANAGER
เบอร์ติดต่อ
036-251-935