บริษัท สานิตแอนด์ซันส์ จำกัด
SANIT & SONS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์บรรจุสเปรย์อัดแก๊ส

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2528
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
707,566,198.97 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สเปรย์หล่อลื่น ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง และเครื่องสำอาง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
52 ซอยเจริญราษฎร์ 7 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-291-6465
โทรสาร
02-291-6514
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
กุณชานัน ทิติพร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-291-6465