บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
SIONG HONG ENTERPRISE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2528
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
18,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
426,522,808.98 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
400 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ผลไม้อบแห้ง เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนสูตร
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
462/1-5 ถนนสี่พระยา มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
085-126-6461
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วิกานดา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
085-126-6461