บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
SAINT-GOBAIN WEBER COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

กาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2529
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
153,800,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,079,916,198 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปูนกาว
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
089-157-5746 02-245-8777 080-696-3304
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จิรชญา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
089-157-5746 02-245-8777 080-696-3304