บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด
THAI TABUCHI ELECTRIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

INVERTER FOR PV SYSTEM TRANSFORMER REACTOR

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2530
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,250,129,808 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
950 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์โซล่าร์อินเวอร์เตอร์ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
โซล่าร์อินเวอร์เตอร์แบบ MULTI STRING
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการผลิต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
88 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์
038-538-982-6
โทรสาร
038-538-303
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
วุฒิศักดิ์ สมเพชร
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนก
เบอร์ติดต่อ
038-538-982-6