บริษัท สีไดโน จำกัด
DYNO PAINTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์สี

รายละเอียดบริษัท

‎บริษัท สีไดโน จำกัด ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว ทินเนอร์ และผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจเน้นการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
247,622,138.86 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
120 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สีใหม่ รุ่นใหม่ เกรดใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
69 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-738-4111
โทรสาร
02-738-4311
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ฉัตรชัย รัตนอาชา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-738-4111