บริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด
INTELNOVATION COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
208,332,357.25 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
30 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
103/3 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
02-952-5653 Ext.401
095-396-2632
085-872-1009
085-319-0123
โทรสาร
02-952-5660
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ฉัตรมณี, ธนันต์, อรุชา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ
02-952-5653 Ext.401
095-396-2632
085-872-1009
085-319-0123