บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FARCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

PLASTIC FIBER REINFORCED

รายละเอียดบริษัท

PRODUCE ENGINEERING PLASTIC COMPOSITE

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
104,699,744.18 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
20 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
BIO PLASTIC
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พลาสติกชีวภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
291 ซอยพัฒนาการ 53 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
038-347-303
084-452-6569
โทรสาร
038-347-304
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุรีย์พร สืบพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
038-347-303
084-452-6569