บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
THAI-CHINA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
387,870,898.48 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
150 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงวิจัยและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
นาโน, ไมโคร, เทคโนโลยีไบโอชีวภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนเครื่องจักรในการหมัก
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
99 หมู่ที่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์
035-379-211-3
โทรสาร
035-379-504-5
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สิทธิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร, พรสุดา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
035-379-211-3