บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด
CHORCHAIWAT INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
119 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงและต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไซรัป
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
3/16 ซอยสุขุมวิท 31(ซอยสวัสดี) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
038-239-122-3
โทรสาร
038-239-119
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
พิจิตรา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
038-239-122-3