บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

โคมไฟฟ้า หลอดไฟแอลอีดี หลอด UV โคมไฟเฉพาะเพื่อการเกษตร โคมไฟฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆ

รายละเอียดบริษัท

เป็นโรงงานผลิตโคมไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ L&E และ LUMAX มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่เปิดให้บริการกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2535
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
333,444,588 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
340 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอด ร่วมกับภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
พัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและเป็นมาตรฐาน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
02-573-4787 Ext.400
โทรสาร
02-574-5803
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
อรลักษณ์ บริมาสพร, ขวัญตา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
เบอร์ติดต่อ
02-573-4787 Ext.400