บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด
CHAIPHADPHAND COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2535
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
186,080,284.08 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
24/5 หมู่ที่ 3 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02-904-9917
โทรสาร
02-904-8524
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
กฤษฎาวิช
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
02-904-9917