บริษัท นวบุตร จำกัด
NAWABUTR COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

การรักษาผู้มีบุตรยาก

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2536
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
22,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
25 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ทำเลเซอร์ยิงไปที่ตัวอ่อน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้นที่ 2 ยูนิต 219บี-220 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-677-7370
โทรสาร
02-677-7370
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ทิพวรรณ สิทธิประเวศ
ตำแหน่ง
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ
02-677-7370