บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2535
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
116,500,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
525,682,752.79 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
250 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไฟฉุกเฉิน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
77/21-24 หมู่ที่ 11 ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
02-882-2033 Ext.501
081-619-2654
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ประเสริฐ
ตำแหน่ง
ELECTRONIC DEPARTMENT MANAGER
เบอร์ติดต่อ
02-882-2033 Ext.501
081-619-2654