บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
POWERGRID INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2536
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
66,067,662 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
56 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบดีไซน์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
18 อาคารศรีเจริญชัย ชั้นที่ 8 ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
02-968-9832-4
โทรสาร
02-968-9835
ชื่อผู้ติดต่อ
ณรงค์ฤทธิ์ สุโภภาค
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ
02-968-9832-4