บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด
SEE FAH LUMPINI COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2536
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
375,411,605.98 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำซอสสูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
47/26 ชั้น 5 ถนนราชดำริ ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-655-0251
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ปรัชสิญา นราฐปนนท์
ตำแหน่ง
R&D SENIOR
เบอร์ติดต่อ
02-655-0251