บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำกัด
GREENCAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ "กรีนแคล" ตรากรีนเฟอร์ท

รายละเอียดบริษัท

บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเอาแร่แคลเซียมซัลเฟตจากธรรมชาติมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและน้ำ ปุ๋ยธาตุอาหารรอง และวัสดุเจือปนอาหาร

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2538
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
95,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
191,012,952.54 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
81 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
มีโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมสนับสนุน ITAP
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ค้นคว้าวิจัยทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนเครื่องจักรให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
29 อาคาร 4 เจ ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-272-4051
081-817-7110
โทรสาร
02-272-4053
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พีรกานด์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิชาการ
เบอร์ติดต่อ
02-272-4051
081-817-7110