บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด
BU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2538
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
4,999,900 บาท
รายได้หลักในปี 2560
150,592,533.49 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
55 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
4/279 หมู่ที่ 3 ซอยหงสกุล ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02-902-1150-1
โทรสาร
02-902-1150
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สิทธิพร เริ่มตระกูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
เบอร์ติดต่อ
02-902-1150-1