บริษัท วี อาร์ ฟู้ดส์ จำกัด
V R FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2539
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
227,025,250.24 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
วิธีการให้มีขั้นตอนลดลง
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
39/94 หมู่ที่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
088-209-4481
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
นุชรีย์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
088-209-4481