บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ยา

รายละเอียดบริษัท

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิต รับจ้าง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ เคมี เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการแพทย์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอนามัย

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2540
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
973,991,284 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
500 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องสำอางและยา
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1899 ซอย 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-941-2992 Ext.381
โทรสาร
02-941-1308
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐพร วิชญวรรณกุล
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-941-2992 Ext.381