บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
CHABAA BANGKOK COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2543
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
320,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,119,575,891.90 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
400 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำอดลม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
470 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-323-1111
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สรุวงศ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-323-1111