บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
FURUKAWA FITEL (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

1. FUSION SPLICER FIBER CUTTERS FIELD ASSEMBLY CONNECTOR SPLITTER MODULES สำหรับระบบสื่อสาร FTTX

2. FULLBAND TUNABLE ITLA และ PLC-BASED RECEIVER CHIPS สำหรับ 100G DIGITAL COHERENT SYSTEM

3. WAVELENGTH FILTERS และ PUMP LASER DIODE MODULES สำหรับอุปกรณ์ขยายสัญญาณทางแสง

4. FIBER LASER CAVITY และ PUMP LASER DIODE MODULES สำหรับ FIBER LASER ในอุตสาหกรรม

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2544
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
580,800,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,704,716,785 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
800 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ร่วมมือกับบริษัทแม่พัฒนาเลเซอร์ขยายสัญญาณขนาดเล็ก
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
1. ร่วมมือกับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและบริษัทในเครือที่สหรัฐอเมริกา ในการประกอบและทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. พัฒนาเทคนิคการ SIMULATION สำหรับ FIBER GRATING และ LASER DIODE MODULE
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต FIBER GRATING แบบใหม่สำหรับเซนเซอร์
4. วิจัยและพัฒนา LASER DIODE MODULES แบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีคุณสมบัติดีขึ้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
1. ปรับปรุงกระบวนการและวัตถุดิบ เพื่อพัฒนาผลิตผลการผลิต
2. พัฒนาเครื่องจักรเพื่อการประกอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ รวมถึง ROBOTIC IMAGE RECOGNITION และ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1/71 หมู่ที่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์
035-226-581-4
โทรสาร
035-226-580
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สงวน อนันตธนะสาร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
035-226-581-4