บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด
P.S. PATTANA PUBLISHER COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

คู่มือประกอบการเรียนระดับอนุบาล-มัธยมปลาย

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2544
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
30,108,360.52 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
22 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบรูปเล่มและปกหนังสือ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
หนังสือ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
12 ซอยหม่อมแผ้ว 3 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-279-6222 Ext.15
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วันเพ็ญ ทวีศรีพายัพ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เบอร์ติดต่อ
02-279-6222 Ext.15