บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
VICCHI ENTERPRISE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร

รายละเอียดบริษัท

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเคมีอาหารและจำหน่ายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
84,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
711,984,207.84 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
90 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
แป้งตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
16 ซอย 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02-320-0999 02-322-5711
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วรวรรณ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-320-0999 02-322-5711