บริษัท เอสที อาร์ท แมททีเรียล จำกัด
ST ART MATERIAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2549
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
48,621,705.28 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบสินค้าสีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีเพนท์ร่างกาย เฉดสีใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปรับเปลี่ยนสีน้ำ สีเพนท์ร่างกาย เพิ่มเฉดสีใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1148/12-15 ถนนริมทางรถไฟ ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
02-891-3134
086-041-5624
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
บัณฑิต แสวงจันทร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคมี
เบอร์ติดต่อ
02-891-3134
086-041-5624