บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
T.MAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ไม่ระบุ

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2550
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
166,612,054.33 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
300 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาครีมและออกแบบสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
114 ชั้นลอย ตรอกวัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
02-415-1007 Ext.467
โทรสาร
02-416-1241
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วรรณวิลัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-415-1007 Ext.467