บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
VESCO PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคแผนปัจจุบันรูปแบบยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยากึ่งแข็ง เช่น ครีม เจล และยาปราศจากเชื้อ ทั้งจำหน่ายเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายละเอียดบริษัท

บริษัทตั้งขึ้นในปี 2518 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี 2552 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนเป็น บริษัท จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตเวชภัณฑ์ในหมวดต่างๆ ได้แก่ ยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยากึ่งแข็ง (ขี้ผึ้ง ครีม เจล) และยาปราศจากเชื้อ การกระจายยาออกสู่ตลาดมีทั้งที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายเอง และมีตัวแทนจำหน่าย ตลาดมีทั้งภายในประเทศและส่งออก

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2552
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
206,954,165.38 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
150 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรยาตัวเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนเครื่องจักรอัตโนมัติ ลดขั้นตอนและกำลังคน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-513-2925
โทรสาร
02-511-2785
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
เพ็ญประภา โสธรประภากร, เอกรัฐ ธนานุภาพไพศาล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ
02-513-2925