บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

SHRIMP FROZEN

รายละเอียดบริษัท

FROZEN FOOD

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
485,694,600 บาท
รายได้หลักในปี 2560
3,079,810,310 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
2,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าทั้งใหม่และเก่า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
402 หมู่ที่ 8 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทรศัพท์
077-521-321
โทรสาร
077-521-007
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
นฤพร (อ้อม)
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
077-521-321