บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
424,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
9,656,041,453 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
2,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาอาหารใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
155/1 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-315-4171-6
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
อุบลรัตน์, มุกดา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, R&D SUPERVISOR
เบอร์ติดต่อ
02-315-4171-6