บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
BEER THAI (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เบียร์ น้ำดื่ม และโซดา รวมถึงผลิตผลพลอยได้ (By Product) จากกระบวนการผลิตเบียร์

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ น้ำดื่ม และโซดา นอกจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มแล้ว บริษัทยังจำหน่ายผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ คือ กากมอลต์แห้ง (Dry Spent Grain) และกากยีสต์แห้ง (Dry Spent Brewer's Yeast) อีกด้วย ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิตเบียร์อยู่ที่ 1,000 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งมีการเลือกใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากต่างประเทศ อาทิ บาร์เลย์มอลต์ (Barley Malt) และ ฮอพส์ (Hops) รวมถึงยีสต์สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้โรงงานมีกำลังการผลิตน้ำดื่ม 200 ล้านลิตรต่อปี และโซดา 100 ล้านลิตรต่อปี

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2544
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,550,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
600 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตเบียร์ น้ำดื่ม และโซดา
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ Automation โดยนำครื่องจักรและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต เพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน ลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนแรงงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
055-864-200-215 Ext.1007
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วิชิต จินดาสมบัติเจริญ, มัทยา อุ่นใจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
เบอร์ติดต่อ
055-864-200-215 Ext.1007