บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เพลาข้างสำหรับรถยนต์บรรทุก

รายละเอียดบริษัท

ผู้ผลิตเพลาข้าง (AXLE SHAFT) ของรถยนต์บรรทุก (PICKUP & TRUCK) ด้วยกระบวนการ HOT FORGING ด้วยเหล็ก MEDIUM CARBON

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
425,193,894 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,265,599,811 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
900 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
สร้างรูปแบบสินค้าหรือชิ้นส่วนต่างๆ ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-080-8123
089-892-7995
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
บูรพา ธีระโรจนารัตน์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-080-8123
089-892-7995