บริษัท โรงงานฟอกหนังชาญกิจ จำกัด
CHANKIJ TANNING INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2528
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
156,807,936.05 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
120 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เพิ่มหนังในการผลิตรองเท้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
589/489 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-389-2346
โทรสาร
02-389-0625
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
เพ็ญ, มิ้นท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เบอร์ติดต่อ
02-389-2346