บริษัท โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FOMOTHAI CORPORATION COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ยาปราบศัตรูพืชและเคมีทางการเกษตร

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2536
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
161,051,244 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
89 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
383 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-324-0444
โทรสาร
02-398-4657
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
นางสาว กิตติยา สุจริตพงศ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
เบอร์ติดต่อ
02-324-0444