บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
NEO TRONICA (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2544
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,681,475.85 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
89 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
967 หมู่ที่ 8 ถนนบางพลี-ตำหรุ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-710-9880
โทรสาร
02-710-7988
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
กุสุมา เมืองฮามพันธ์, สมชัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-710-9880