บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
SUMMIT R&D CENTER COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

- ผลิตและบริการ วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลเกษตร

- ผลิตและบริการ ทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2551 โดยคุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร เป็นธุรกิจภายใต้ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อเป็นการก้าวกระโดดจากการเป็นบริษัท OEM ให้เป็น DESIGN HOUSE โดยสนับสนุนธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ มีขอบเขตการให้บริการหลักในกลุ่มบริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ จำกัด และการบริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ภายนอก บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรของตนเอง ลดการพึ่งพาบริษัท ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากต่างประเทศ พร้อมด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในกระบวนการเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เพื่อให้เป็น “องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางในการวิจัยและพัฒนา”

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีความทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ออกแบบ วิจัย พัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการศึกษาพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาและวัสดุผสม (COMPOSITE MATERIAL) สำหรับยานยนต์ประเภท ELECTRIC VEHICLE (EV)
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
การประยุกต์ใช้การออกแบบและใช้เทคนิคใหม่ในการออกแบบชุดลูกรีด สำหรับกระบวนการรีดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
32-33 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-338-6000 Ext.1703
โทรสาร
02-316-2450
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
จรุณี หูชัยภูมิ
ตำแหน่ง
GENERAL MANAGER (RESEARCH & DEVELOPMENT)
เบอร์ติดต่อ
02-338-6000 Ext.1703