บริษัท เอส.คิว.ไอ. ปิโตรเคม อินดัสตรี้ส์ จำกัด
S.Q.I. PETROCHEM INDUSTRIES COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

PE WAX

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เอส.คิว.ไอ. ปิโตรเคม อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย นำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์กลุ่ม WAXES และยังมีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2539
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
204,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
315,019,640.90 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
40 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปรับปรุงจากสินค้าเก่า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
59/55 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
089-204-7578
089-204-7578
โทรสาร
02-582-2007
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
จารุณี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
089-204-7578
089-204-7578