บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
UNIFY CHEMICAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

วัตถุดิบและสารปรุงแต่งอาหาร

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า จัดจำหน่ายวัตถุดิบและสารผสมอาหารที่หลากหลาย จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
-
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
35,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
724,893,505.13 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
85 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
72/66-67 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
02-962-6441 Ext. 331
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
เสาวคนธ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-962-6441 Ext. 331