บริษัท แพทย์สะอาด แลบ จำกัด
BHAET SA-AD LABORATORIES COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ไม่ระบุ

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
175,285,423.28 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ออกแบบสินค้าให้กับแบรนด์ของลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
81/5 หมู่ที่ 10 ถนนสาย 306 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-975-2204
โทรสาร
02-975-2204
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
นุสรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ
02-975-2204