บริษัท น้ำปลา พิไชย จำกัด
PICHAI FISH SAUCE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2530
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
85,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
442,435,792.69 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
230 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้าตัวเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
129 ถนนบางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
โทรศัพท์
038-391-531-4
โทรสาร
038-391-530
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
อารีย์ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ
038-391-531-4