บริษัท สีไดโน จำกัด
DYNO PAINTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

1. ผลิตสีน้ำ สีน้ำมันทาอาคาร สีอีพ็อกซี สีโพลิยูรีเทน ภายใต้แบรนด์ Dyno

2. ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Rust-Oleum (รัสต์โอเลียม) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ตัวแทนจำหน่ายเทปพันท่อ Denso จากประเทศอังกฤษ

รายละเอียดบริษัท

บริษัทสีไดโน จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยผลิตสีสำหรับงานอาคารและงานอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dyno และ Rust-Oleum บริษัทฯให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 สินค้าหลักของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(มอก.) ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งในกลุ่มสีอาคารและสีอุตสาหกรรม

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
257,514,139.10 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
120 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรใหม่ สีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สีน้ำทาเหล็ก สีประหยัดพลังงานเบอร์ 5
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สีใหม่ รุ่นใหม่ เกรดใหม่ สีน้ำทาเหล็ก สี Low VOC
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
69 หมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-738-4111
โทรสาร
02-738-4311
ชื่อผู้ติดต่อ
ฉัตรชัย รัตนอาชา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-738-4111