บริษัท วินสัน อิ๊งค์ จำกัด
WINSON INK COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน

รายละเอียดบริษัท

ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีนทุกชนิด จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ปรึกษาและจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์ทั้งระบบและแนะนำการพิมพ์สกรีนให้ลูกค้าและนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2530
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
183,827,308.70 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
93 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาหมึกพิมพ์สกรีน เชื้อน้ำ น้ำมัน หมึกสกรีนและ Spot UV ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ลูกค้าต้องการ พร้อมพัฒนาหมึกที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติในการเกาะติดบนวัสดุต่างๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาหมึกสกรีนสีทอง Metallic สีแปลกๆ หมึกสกรีนมีกลิ่น และเปลี่ยนสี
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
แนะนำและจำหน่ายระบบการทำแม่พิมพ์ครบวงจร
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
312 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
02-452-9999
โทรสาร
02-452-9944
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
Mr.Ekarin Chirakranont
ตำแหน่ง
MANAGING DIRECTOR
เบอร์ติดต่อ
02-452-9999