บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
MOON SUNG ELECTRONIC (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2546
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,667,709,623.42 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
170 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
25/1 หมู่ 3 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์
038-606-514
โทรสาร
038-606-513
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ปริญญา ไมตรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
038-606-514