บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด
CHAODEE MODIFIED STARCH COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2553
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
125,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
151,082,596.50 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
80 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัยแป้งโมดิฟาย
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
345 หมู่ที่ 14  หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์
044-756-586
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จักรพงษ์ คำดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
044-756-586