บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
KAO - NA POULTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ไม่ระบุ

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
3,671,156,147.68 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงทดลองสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไก่ทอดญี่ปุ่น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
6 ถนนนพคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-319-100 Ext.132
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
รินทิวา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
045-319-100 Ext.132